اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید

    اطلاعات و سوالات

    سوالات متداول

    جواب 1- با مراجعه به قسمت فروشکاه و “منو انتخاب شمع مناسب خودرو شما” لیستی از انواع خودروها با مدل های مختلف نمایش داده می شود از بین آنها نوع و مدل خودرو خود را انتخاب کنید آنگاه  شمع های مناسب خودرو انتخابی نمایش داده می شود که این شمع ها مناسب خودرو شما می باشد..

    جواب 2