بوش BOSCH
  • بوش BOSCH
  • دنسو DENSO
  • اتولایت AUTOLITE
  • اكيوم EYQUEM

شمع پایه کوتاه ایریدیوم لیزری سوزنی اتولایت XS 3923 ساخت آمریکا

145,000 تومان

شمع پایه کوتاه پلاتینیوم پلاس بوش 4012ساخت آلمان

شمع پایه کوتاه دو پلاتین انژکتوری دنسو K20TNR ساخت اندونزی

LZKR6B-10E شمع ان جی کی NGK

شمع یورو4 سوزنی پلاتینیوم NGK LZKR6AGP-E ساخت ژاپن

شمع پایه بلند بوش یورو4 YR7NE ساخت آلمان

شمع پایه کوتاه سوزنی پلاتینیوم بوش 6729 ساخت آلمان

شمع پایه کوتاه سوزنی پلاتینیوم بوش 6719 ساخت آلمان

123,000 تومان

شمع پایه کوتاه اتولایت 3926 AUTOLITE ساخت مکزیک

شمع پایه کوتاه سه زمانه بوش 7419 ساخت روسیه

شمع یورو4 اکیوم RZC62HSET ساخت فرانسه

K16TR-11 دنسو شمع DENSO

شمع پایه بلند چهار زمانه سوزنی پلاتینیوم 4482ساخت آلمان

شمع پایه بلند چهار زمانه اکیوم RFN52HZ3A ساخت فرانسه

125,000 تومان

شمع پایه کوتاه آچار بزرگ دنسو W20EX-U ساخت ژاپن